Едвард Тітченер
06.09.2008
Эдвард Брэдфорд Титченер (Edward Bradford Titchener) (11.01.1867, Чичестер, Великобритания — 03.08.1927, Ітака, штат Нью-Йорк, США) - англо-американський психолог-експериментатор, один із творців теорії структуралізму (напрямок сучасноъ філософської думки і інтелектуального руху, для якої характерні прагнення до розкриття моделей, що лежать в основі соціальних і культурних явищ, учень В.Вундта. В 1904 г. виступив організатором Організації експериментальної психології. Проводив експериментальні дослідження відчуття і уваги. Автор багаточисленних наукових праць, зокрема "Нарисів психології" (1898) і "Підручника психології" (1914). Трактував предмет психології, як систему елементарних усвідомлених станів (відчуттів, представлень) з яких формується все багатогранне духовне життя. Основним методом психології виступає аналітична ітроспекція, в якій від спостерігача, що прмймає участь в експерименті потребується опис елементів не в термінах зовнішніх об'єктів, а в термінах відчуттів.Ілюзії Еббінгауза-Тітченера можна глянути тут.